Interim adviseur onderwijshuisvesting gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Omschrijving

Voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn wij op zoek naar een Interim adviseur onderwijshuisvesting


Startdatum: z.s.m. 
Einddatum: 31 januari 2021 met mogelijk verleging

Locatie: Amstelveen / Aalsmeer

Inzet: 24 / 36 uur per week

De afdelingen Vastgoed en Projecten en Advies zijn met ingang van 1 april 2020 samengevoegd in de afdeling Projecten en Advies. Binnen deze afdeling is het team Vastgoed verantwoordelijk voor het economisch, juridisch en technisch beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Onze organisatie werkt voor twee gemeentelijke besturen, nl. voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.


Het team Vastgoed vervult in hoofdlijnen de volgende taken:
a. huisvesten van de gemeentelijke organisatie en onder de gemeentelijke huisvestingszorg vallende instellingen;
b. verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting;
c. verhuur van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens;
d. verhuur van standplaatsen voor ambulante handel;
e. beheer van het gemeentelijk onroerend goed;
f. bouw- en installatietechnische advisering van enkele schoolbesturen en huurders.


De interim functie voor deze medewerker valt onder het team Vastgoed, dat uit tweeëntwintig medewerkers bestaat.


Werkzaamheden:
De Adviseur Onderwijshuisvesting heeft de volgende werkzaamheden tot zijn/haar taak:

 • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sportvoorzieningen t.b.v. het onderwijs. Belangrijk hierbij is de speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang;
 • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) deel 2 voor de periode 2025 – 2030;
 • Ondersteunen in de uitwerking van het IHP deel 1 voor de periode 2020-2024;
 • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verordening onderwijshuisvesting;
 • Het opstellen van adviezen naar het management en directie;
 • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
 • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega’s van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners;
 • In voorkomend geval het ondersteunen van de collega adviseur onderwijshuisvesting;
 • Rapporteren over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten met de collega adviseur onderwijshuisvesting en teamleider Vastgoed;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.


Kandidaatomschrijving:

De Adviseur Onderwijshuisvesting beschikt over:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding;
 • Kennis op het gebied van wet- en regelgeving PO en VO, specifiek onderwijshuisvesting en weet hierop te anticiperen;
 • Ruime ervaring in het werken binnen een gemeentelijke organisatie van een vergelijkbare grootte of groter;
 • Een gezonde dosis humor;
 • Breed relevant netwerk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie;
 • Ervaring met internationalisering binnen het onderwijsaanbod.

Competenties
Als Adviseur Onderwijshuisvesting ben je een teamspeler en beschik je over de volgende competenties:
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Betrouwbaar;
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Organisatiegericht aansturen;
 • Plannen en organiseren;
 • Samenwerken;
 • Netwerkvaardigheid.

Over Young Group

Young Group is een facilitair dienstverlener binnen operationeel tot strategisch niveau met de focus op vastgoed en onderwijs. Actief in facilitair management, coördinatie en uitvoering door met opdrachtgevers, naast de dagelijkse praktijk, mee te denken over de toekomst van hun organisatie. Young Group is een jong, ambitieus en gezellig bedrijf wat bestaat uit twee divisies: School Facility en Young Facility. Met onze organisatie, die zich kenmerkt met een no-nonsense mentaliteit, vormen wij een hecht team.


Vereisten

Herken jij je in bovenstaande beschrijving en ben je enthousiast geraakt? Dan ontvangen wij graag jouw cv opgesteld in het Nederlands en een motivatie waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. Deze functie is mogelijk op basis van een detacheringscontract of in te vullen door ZZP'ers.

Solliciteer via onderstaande button en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op! De deadline om te reageren op deze functie is maandag 6 juli 2021